Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
  • Imam Ali bin Musa Ridha as berkata, "Demi Allah! Tanah tersebut adalah salah satu dari kebun surga. Barang siapa menziarahiku di tanah ini, maka ia seperti telah menziarahi Rasulullah saw, Allah akan menetapkan seribu haji mabrur dan seribu umrah mabrur baginya, dan aku serta seluruh nenek moyangku akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat kelak." (Amali Syaikh Shaduq)
  • 2016-08-13 11:08 AM

All Rights Reserved.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah